Menu +

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Vervoer Voor Ouderen Haren (SVVO)

Haren, 16 mei 2018

De door de SVvO bewaarde persoonsgegevens betreffen drie groepen personen:

 1. Personen die op contractbasis vervoerd worden (NOVO, ZINN en SVH):
  Het betreft personen die op vaste momenten in de tijd (b.v. meerdere ochtenden per week) veelal in groepsverband vervoerd worden.
  Van deze passagiers worden opgeslagen:

  • Naam
  • Adres
  • Geldende afspraken m.b.t het vervoer

   Deze gegevens blijven bewaard totdat men zich afmeldt of door de begeleidende instanties wordt afgemeld (of de SVvO bericht ontvangt van overlijden).

   

 2. Individuele passagiers:
  Van deze personen worden opgeslagen:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer

   Naam en adres zijn gewenst voor het aangevraagde vervoer, doch tevens om bij toekomstige vervoersverzoeken vergissingen te voorkomen en de afhandeling te bespoedigen. Het telefoonnummer wordt opgeslagen om bij vertraging/calamiteiten de passagier te kunnen inlichten. De gegevens worden verwijderd wanneer de passagier te kennen geeft niet langer van de SVvO gebruik wenst te maken (of bij bericht van overlijden)

   

 3. Vrijwilligers van de SVvO:
  Van vrijwilligers die betrokken zijn bij de telefooncentrale worden opgeslagen:

  • Naam
  • Adres (ook email)
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer(s)

   Van vrijwilligers die betrokken zijn bij het chauffeurswerk wordt daarbij tevens een kopie van het rijbewijs opgeslagen (de SVvO acht zich verplicht vast te stellen dat de chauffeurs over een geldig rijbewijs beschikken). Van alle vrijwilligers worden de gegevens vernietigd zodra deze de activiteiten voor de SVvO beëindigen.


Medewerkers van de centrale hebben toegang tot de gegevens van de groepen 1 en 2 voor zover dat voor de dagelijkse planning nodig is.

De vastgelegde gegevens zijn op verzoek in te zien door de desbetreffende personen. Gegevens van passagiers worden op verzoek van de desbetreffende passagier verwijderd, waarbij men erop wordt gewezen dat bovengenoemde voordelen (zoals beschreven in “2”) dan niet langer van kracht zijn. De gegevens van de vrijwilligers zijn alleen in te zien door het bestuur van de SVvO en de individuele vrijwilligers zelf. Deze gegevens kunnen niet verwijderd worden zolang men als vrijwilliger voor de SVVO actief is.

Voor alle geregistreerde gegevens geldt dat deze niet met derden worden gedeeld zonder gerechtelijk bevel.

De dagstaten met gegevens van de ritten worden na verwerking voor het jaarverslag vernietigd; in het jaarverslag zijn de ritten niet tot individuele passagiers te herleiden.