Menu +

De Organisatie

De Stichting

Stichting Vervoer voor Ouderen Haren verzorgt met een bus en twee auto’s het vervoer voor senioren in en rond ons mooie Haren, dit uitsluitend met de hulp en inzet van vrijwilligers.

Als u de Stichting Vervoer voor Ouderen Haren financieel wilt steunen, dan kunt u donateur worden vanaf €15,00 per jaar.

Uw donatie kunt u overmaken op
IBAN: NL93 RABO 0162206631
BIC: RABO NL2U
t.n.v. Stichting Vervoer voor Ouderen Haren.

Voor nadere informatie kunt u vrijblijvend terecht bij onderstaande bestuursleden:

Voorzitter dhr. J.C.J. Mulder
Secretaris dhr. T.W. Waterbolk
Penningmeester dhr. P. Huese

allen bereikbaar onder het emailadres: bestuur@ouderenvervoerharen.nl

Ook kunt u contact opnemen via ons algemene telefoonnummer (van 09:00 – 13:00 uur) tel: 06-23107753 of via email: info@ouderenvervoerharen.nl