Menu +

De Organisatie

De Stichting

Stichting Vervoer voor Ouderen Haren verzorgt met een bus en twee auto’s het vervoer voor senioren in en rond ons mooie Haren, dit uitsluitend met de hulp en inzet van vrijwilligers.

Als u de Stichting Vervoer voor Ouderen Haren financieel wilt steunen, dan kunt u donateur worden vanaf €10,00 per jaar.

Uw donatie kunt u overmaken op
IBAN: NL93 RABO 0162206631
BIC: RABO NL2U
t.n.v. Stichting Vervoer voor Ouderen Haren.

Voor nadere informatie kunt u vrijblijvend terecht bij onderstaande bestuursleden:


Voorzitter dhr. J.C.J. Mulder
Orangerie 16
9753 CC Haren
Secretaris dhr. T.W. Waterbolk
Margrietlaan 5
9752 LT Haren
Penningmeester dhr. P. Huese
Mezenlaan 9
9753 HX Haren

telefoon: 06 – 23 10 77 53
email: info@ouderenvervoerharen.nl